RotoDyna

Ko smo mi


RotoDyna je inovativno startap preduzeće osnovano 2022, zahvaljujući grantu Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije. Naš cilj je povećanje radnog veka i pouzdanosti rada visokokapacitetnih mašina za površinsku eksploataciju i transport rasutog materijala, bazirano na principima proaktivnog i preventivnog održavanja.

Vibramin


Naš prvi proizvod, koji eliminiše pojavu prekomernih vibracija putem poluautomatizacije izbora parametara upravljanja. Ukoliko odabrani parametric dovode do negativnih dinamičkih efekata, Vibramin prilagođava broj obrtaja rotora na najbližu povoljnu vrednost. Vibramin ne dovodi do dodatnih zastoja mašina i ne zahteva dodatnu obuku rukovalaca. Svaki uređaj je jedinstven i razvija se za specifičnu mašinu.


Isprobajte sami
(na primeru rotornog bagera SchRs 1600)

Usluge


Razvoj i izrada zaštitnih uređaja
Konsultantske usluge
Projekti rekonstrukcije, modernizacije i revitalizacije
Forenzičko inženjerstvo
Dizajn i redizajn mašina i njihovih podstruktura
Ocena spremnosti flote i potreba za revitalizacijom
Ocena preostalog zamornog veka mašina

Tim


Nebojša Gnjatović

Direktor

Docent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Aleksandar Stefanović

Programer

Asistent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Goran Milojević

Tehnička podrška

Istraživač-saradnik na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Stevan Đenadić

Menadžer prodaje

Docent na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Marko Urošević

Menadžer integracije proizvoda

Istraživač-saradnik na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu